*Korter 17 näol on võimalik kokku ehitada korterid 15 ja 16

Hinnas ei sisaldu: notaritasud ja riigilõivud, andmeside ja turvateenuste liitumistasud